Veternik P.n
+386(0) 49 77 77 47

Apliko për pune


Forma e aplikimit për punë

Emri dhe mbiemri*

Data e lindjnes (DD/MM/VV)*

Numri Mobil*

Email Adresa*

Pozita e aplikimit                 Qendra

Ngarkoni CV-in tuaj

Ngarkoni Fotografin tuaj