BRENDET

Kompania jonë bashkëpunon me një numër të madh brendesh botërore

KOSOVË

1975

SLLOVENI

Bashkëpunimi 1996

KINË

Bashkëpunimi 2019

KINË

Bashkëpunimi 2022

GJERMANI

Bashkëpunimi 2022

ITALI

Bashkëpunimi 2009

POLONI

Bashkëpunimi 2016

HONKONG

Bashkëpunimi 2019

POLONI

Bashkëpunimi 2014

BULLGARI

Bashkëpunimi 2007

USA

Bashkëpunimi 2020

USA

Bashkëpunimi 2020

RUSI

Bashkëpunimi 2020

KROACI

Bashkëpunimi 2015

SLLOVENI

Bashkëpunimi 2014

TURQI

Bashkëpunimi 2020

SLLOVENI

Bashkëpunimi 1999

TURQI

Bashkëpunimi 2019

TURQI

Bashkëpunimi 2020

SËRBI

Bashkëpunimi 2021

KOSOVË

Bashkëpunimi 2021

KOSOVË

Bashkëpunimi 2021

KOSOVË

Bashkëpunimi 2021

KOSOVË

Bashkëpunimi 2021

SËRBI

Bashkëpunimi 2021

TURQI

Bashkëpunimi 2017

LIHTENSHTAJN

Bashkëpunimi 2018

SËRBI

Bashkëpunimi 2020

KOSOVË

Bashkëpunimi 2020

BOSNE

Bashkëpunimi 2020

SHQIPËRI

Bashkëpunimi 2019

ITALI

Bashkëpunimi 2019

BOSNE

Bashkëpunimi 2014

KOSOVË

Bashkëpunimi 2015

SERBI

Bashkëpunimi 2014

MAL I ZI

Bashkëpunimi 2017

TURQI

Bashkëpunimi 2020

POLONI

Bashkëpunimi 2020

SERBI

Bashkëpunimi 2020

SLLOVENI

Bashkëpunimi 2022

TURQI

Bashkëpunimi 2020

BOSNE

Bashkëpunimi 2020

SËRBI

Bashkëpunimi 2021

ÇEKI

Bashkëpunimi 2022

TURQI

Bashkëpunimi 2020

SERBI

Bashkëpunimi 2021

TURQI

Bashkëpunimi 2020

TURQI

Bashkëpunimi 2022

ITALI

Bashkëpunimi 2016

TURQI

Bashkëpunimi 2020

GJERMANI

Bashkëpunimi 2019

GJERMANI

Bashkëpunimi 2017

ÇEKI

Bashkëpunimi 2017

TURQI

Bashkëpunimi 2020

FRANCË

Bashkëpunimi 2015

TURQI

Bashkëpunimi 2021

INDI

Bashkëpunimi 2014

HOLANDË

Bashkëpunimi 2018

TURQI

Bashkëpunimi 2020

TURQI

Bashkëpunimi 2020

MAQEDONI

Bashkëpunimi 2013

SERBI

Bashkëpunimi 2020

BOSNE

Bashkëpunimi 2020

MAL I ZI

Bashkëpunimi 2018

TURQI

Bashkëpunimi 2020

SERBI

Bashkëpunimi 2021

SERBI

Bashkëpunimi 2013

SLLOVENI

Bashkëpunimi 2021

TURQI

Bashkëpunimi 2021

TURQI

Bashkëpunimi 2021

HOLANDË

Bashkëpunimi 2020

KOSOVË

Bashkëpunimi 2010

TURQI

Bashkëpunimi 2021

SERBI

Bashkëpunimi 2021

SERBI

Bashkëpunimi 2021

MAQEDONI

Bashkëpunimi 2021

SËRBI

Bashkëpunimi 2015

ANGLI

Bashkëpunimi 2014

ITALI

Bashkëpunimi 2019

BOSNE

Bashkëpunimi 2015

SLLOVENI

Bashkëpunimi 2019

ITALI

Bashkëpunimi 2013

SËRBI

Bashkëpunimi 2017

BOSNE

Bashkëpunimi 2015

TURQI

Bashkëpunimi 2019

MAQEDONI

Bashkëpunimi 2019

ITALI

Bashkëpunimi 2019

BULLGARI

Bashkëpunimi 2017

BOSNE

Bashkëpunimi 2017

MAQEDONI

Bashkëpunimi 2019

TURQI

Bashkëpunimi 2020

MAQEDONI

Bashkëpunimi 2018

BOSNE

Bashkëpunimi 2016

MAQEDONI

Bashkëpunimi 2015

TURQI

Bashkëpunimi 2020

BOSNE

Bashkëpunimi 2022

BOSNE

Bashkëpunimi 2022

TURQI

Bashkëpunimi 2020

SËRBI

Bashkëpunimi 2019

KOSOVË

Bashkëpunimi 2022

SERBI

Bashkëpunimi 2022

KOSOVË

Bashkëpunimi 2022

MAQEDONI

Bashkëpunimi 2021

Çeki

Bashkëpunimi 2022

TURQI

Bashkëpunimi 2022

TURQI

Bashkëpunimi 2022

ITALI

Bashkëpunimi 2013

SËRBI

Bashkëpunimi 2016

TURQI

Bashkëpunimi 2021

TURQI

Bashkëpunimi 2022

TURQI

Bashkëpunimi 2022

TURQI

Bashkëpunimi 2022

TURQI

Bashkëpunimi 2021

SËRBI

Bashkëpunimi 2021

SËRBI

Bashkëpunimi 2021

KOSOVË

Bashkëpunimi 2021

SËRBI

Bashkëpunimi 2021

KOSOVË

Bashkëpunimi 2021

KOSOVË

Bashkëpunimi 2021

Megjithëse zhvillimi i kompanisë dhe nevoja për të përmbushur kërkesat e klientëve, më poshtë janë disa nga brendet tona:

KOSOVË

                                        2012          by GNTC group

KOSOVË

                                        2005          by GNTC group

KOSOVË

                                        2005          by GNTC group

KOSOVË

                                        2020          by GNTC group

KOSOVË

                                    2022          by GNTC group

KOSOVË

                                        2018          by GNTC group

KOSOVË

                                        2018          by GNTC group

KOSOVË

                                        2011          by GNTC group

KOSOVË

                                        2021          by GNTC group

KOSOVË

                                        2021          by GNTC group

KOSOVË

                                        2021          by GNTC group

KOSOVË

                                        2021          by GNTC group

KOSOVË

                                        2021          by GNTC group

KOSOVË

                                        2021          by GNTC group

KOSOVË

                                        2021          by GNTC group

KOSOVË

                                        2021          by GNTC group

KOSOVË

                                        2021          by GNTC group

KOSOVË

                                        2021          by GNTC group

KOSOVË

                                        2017          by GNTC group

KOSOVË

                                        2017          by GNTC group

KOSOVË

                                        2017          by GNTC group

KOSOVË

                                        2016          by GNTC group