GDS 01 - PRISHTINË

Rr. Prishtinë – Gjilan nr.34
Veternik
+383 49 77 77 21

GDS 02 - MITROVICË

Rr. Shupkovc - Mitrovicë
P.N
+383 49 77 77 50

GDS 03 - PRIZREN

Rr. Tiranës
Nr. 5
+383 49 77 77 13

GDS 04 - GJILAN

Rr. Lidhja e Prizrenit
P.N
+383 49 77 77 38

GDS 05 - PEJË

Rr. Zahir Pajaziti
P.N
+383 49 77 88 13

GDS 06 - FERIZAJ

Rr. Cen Dugolli
P.N
+383 49 77 88 21

GDS 07 - LIPJAN

Rr. Bajram Gashi
P.N
+383 49 77 99 28

GDS 08 - VITI

Rr. Agim Ramadani
P.N
+383 49 77 77 69

GDS 09 - MALISHEVË

Rr. Rilindja Kombëtare
P.N
+383 49 77 99 58

GDS 10 - SKËNDERAJ

Rr. Nëna Terezë
Nr.263
+383 49 77 99 09

GDS 11 - KAÇANIK

Rr. Ismajl Raka
Nr.86
+383 49 77 99 82

GDS 12 - SUHAREKË

Rr. Skënderbeu
P.N
+383 49 77 66 91

GDS 13 - GJAKOVË

Rr. Skënderbeu
P.N
+383 49 77 66 88

GDS 14 - CREP

Kamenicë
P.N
+383 49 77 66 85

GDS 15 - SLLATINË

Fushë Kosovë
P.N
+383 49 77 66 83

GDS 16 - KLINË

Rr. Sadik Rama
Nr.84

+383 49 77 66 80

GDS 17 - PODUJEVË

Magjistralja Podujevë-Prishtinë
Kilometri 1

+383 49 77 66 64

GDS 18 - VUSHTRRI

Rr. Rrustem Hyseni

+383 49 77 66 61

GDS 19 - KORISHË

Korishë
(Prizren)
+383 49 77 66 58

GDS 20 - XËRXË

Rruga Gjakovë - Prizren

+383 49 77 66 83

GDS 21 - GREME

Rr. Enver Topalli P.N
Fshati Doganaj

+383 49 77 88 17

GDS 22 - LIPJAN

Rr. Haredin Bajrami
Magjistralja Lipjan-Shtime

+383 49 77 99 14

GDS 23 - DOGANAJ

Udhëkryqi Brezovicë-Tetovë
Doganaj - Kaçanik

+383 49 77 99 38

GDS 24 - SHTIME

Rr. Komandant Kumanova
Nr. 347
+383 49 77 66 49

CALL CENTER

Rr. Prishtinë – Gjilan nr.34
Veternik
+383 49 77 77 47

KOMERCIALË

Rr. Prishtinë – Gjilan nr.34
Veternik
+383 49 77 77 24

SERVISI

Rr. Prishtinë – Gjilan nr.34
Veternik
+383 49 77 88 99

75-MALL

Rr. Prishtinë – Gjilan nr.34
Veternik
+383 49 77 77 75

HOTEL GORENJE

Rr. Prishtinë – Gjilan nr.34
Veternik
+383 49 77 77 66

GNTC FONDI HUMANITAR

Rr. Prishtinë – Gjilan nr.34
Veternik

PIB

Rr. Prishtinë – Gjilan nr.34
Veternik
+383 49 77 77 33

OXYHELP-KS

Rr. Prishtinë – Gjilan nr.34
Veternik
+383 49 77 77 70

GNTC SHPEDICION

Terminali Doganor
Prishtinë
+383 49 77 88 02

BREZOVICA SKI ADVENTURE

Brezovicë – Shtërpcë

+383 49 77 99 77

OFFROAD MOTORS

Rr. Prishtinë – Shkup km. 5

+383 45 50 05 91